Yrkesutbildningar

Inom Vuxenskolan Lärvux finns ett antal yrkesutbildningar. Utbildningen är på hel- eller deltid under två år och varvar teori och praktik. Under praktiken får du möjlighet att prova att arbeta med det du läst om i skolan.

Du läser inne i skolan två dagar i veckan och gör praktik två dagar. Praktiken börjar när du gått utbildningen ett tag. Vi vill lära känna dig som person så att vi kan hitta en praktikplats som passar dig. Läraren på skolan samarbetar med din handledare på praktikplatsen för att du lättare ska nå dina mål i kurserna.

Målet med utbildningen är att du ska hitta ett arbete som passar dig som person. Det kan vara en utflyttad daglig verksamhet eller en anställning med lönebidrag.

Inriktningar:

För mer information om Yrkesutbildningarna kontakta Vuxenskolan på telefon 031-707 48 30. För att ansöka kontakta Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du kan även själv fylla i en speciell ansökningsblankett som kan laddas ner och skrivas ut här. Intag sker fyra gånger per år.

Icons etc

Dela:

Skriv ut: